Leo Boeijen 25 jaar muzikaal leider

Al 25 jaar, dus nog van voor de eeuwwisseling, is Leo Boeijen onze muzikale leider. Tijdens de jaarafsluiting op 18 december j.l. werd hij daarom extra in het zonnetje gezet. Onze interim opper spreekstalmeester Frans van der Lee sprak hem warm toe en doorspekte deze toespraak met menige typisch des Leo’s uitspraken zoals: “Maak minimaal 1 keer per week je muziekkoffer open!” Of “Rust is het mooiste gedeelte in de muziek!’ en “Nie zo lilluk speule!”
Maar de nadruk lag toch wel op Leo’s onvermoeibare inzet, zijn muzikale deskundigheid en de vriendschapsband die hij met alle muzikanten onderhoudt. Dit laatste blijkt o.a. uit het feit dat hij van de nazit – ondanks vaak anders van plan – dikwijls als een van de laatsten afscheid neemt
Hierna werd hem een oorkonde voor 25 jaar trouwe dienst, een enveloppe met inhoud en het obligate boeket bloemen aangeboden en werd er tijdens het gezellige samenzijn hierna nog menige, soms danig in de alcohol gedrenkte anekdote verteld.